Adatvédelem

Weboldalunk látogatása, regisztráció és vásárlás során Ön olyan adatokat hoz tudomásunkra, melyek az adatvédelmi törvény szerint „Személyes Adatok”-nak minősülnek.

Az Ön által megadott adtok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenység során a személyes és közérdekű adatok nyilvánosságáról és védelméről szóló 1992.LXIII. sz. törvény rendelkezéseinek megfelelően járunk el. Továbbá eleget teszünk az alábbi törvények útmutatásainak és előírásainak:

-       A személyes adatok kezelésére vonatkozó – az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa – 1995. okt. 24-i 95/46/EK irányelvei

-       Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény

-       A név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. Törvény

-       Az egyének védelméről – a személyes adatok gépi feldolgozása során – szóló 1998. évi VI. törvény

Az adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint törekszünk arra, hogy szolgáltatásunk technikai szempontból is biztonságosnak minősüljön, megfelelően védjük személyes adatait a rossz szándékú illetéktelen hozzáféréstől és felhasználástól, vagy annak esetleges megváltoztatásától!

Az Ön által megadott adatokat harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a kézbesítési feladatokat ellátókat, akik kötelesek azokat szintén bizalmasan kezelni, csak a szállítás,  kézbesítés idejére felhasználni. Eme kötelezettségükről írásbeli nyilatkozatot tesznek!

Ön e-mail-ben bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről!

Panasszal az „Adatvédelmi Biztos” irodájában lehet élni:

1051. Budapest, Nádor u. 22. (Adatvédelmi biztos nyilvántartási száma: 00003-0012)

Az OpenCart támogatásával. Weboldalt készítette az Imaginative.
Belttrans Kft. © 2020